• TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration (2019)
  โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา
  • 10:30
  • 16:50
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:25
  • 14:25
  • 15:50
  • 18:15
  • 19:15
  • 20:40
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 11:30
  • 12:30
  • 13:55
  • 14:55
  • 16:20
  • 17:20
  • 18:45
  • 19:45
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration (2019)
  โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา
  • 10:30
  • 16:50
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 11:00
  • 12:00
  • 13:25
  • 14:25
  • 15:50
  • 18:15
  • 19:15
  • 20:40
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 11:30
  • 12:30
  • 13:55
  • 14:55
  • 16:20
  • 17:20
  • 18:45
  • 19:45
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 11:30
  • 13:55
  • 16:20
  • 18:45
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 14:25
  • 16:50
  • 19:15
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ ตาก (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 13:10
  • 17:45
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ ตาก (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 11:00
  • 15:35
  • 20:10
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ แพร่ (มาร์คโฟร์)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 14:30
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ แพร่ (มาร์คโฟร์)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 19:00
 • 15/10/2019
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration (2019)
  โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา
  • 15:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:30
  • 17:00
  • 18:00
  • 19:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration (2019)
  โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ ตอน โนบิตะสำรวจดินแดนจันทรา
  • 15:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 13:00
  • 14:30
  • 17:00
  • 18:00
  • 19:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 11:30
  • 13:55
  • 16:20
  • 18:45
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 14:25
  • 16:50
  • 19:15
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ ตาก (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 14:25
  • 19:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ ตาก (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 16:50
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ แพร่ (มาร์คโฟร์)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 14:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 15/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ แพร่ (มาร์คโฟร์)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:00
  • 19:00
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 12:00
  • 14:30
  • 17:00
  • 19:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • TC พิษณุโลก ( ห้าง บิ๊กซี )
  Maleficent: Mistress of Evil
  มาเลฟิเซนต์: นางพญาปีศาจ
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:10
  • 17:10
  • 18:20
  • 19:20
  • 20:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 12:00
  • 14:30
  • 17:00
  • 19:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:30
  • 15:00
  • 17:30
  • 20:00
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • TC นครปฐม (ห้าง บิ๊กซี)
  Maleficent: Mistress of Evil
  มาเลฟิเซนต์: นางพญาปีศาจ
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:10
  • 17:10
  • 18:20
  • 19:20
  • 20:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  ขุนแผน ฟ้าฟื้น
  • 11:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 12:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ เชียงราย (ห้าง บิ๊กซี)
  Maleficent: Mistress of Evil
  มาเลฟิเซนต์: นางพญาปีศาจ
  • 14:00
  • 15:00
  • 16:10
  • 17:10
  • 18:20
  • 19:20
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ ตาก (ห้าง บิ๊กซี)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 11:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ ตาก (ห้าง บิ๊กซี)
  Maleficent: Mistress of Evil
  มาเลฟิเซนต์: นางพญาปีศาจ
  • 14:00
  • 16:10
  • 18:20
  • 20:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ แพร่ (มาร์คโฟร์)
  Joker
  โจ๊กเกอร์
  • 11:30
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท
 • 16/10/2019
 • ธนาซีนีเพล็กซ์ แพร่ (มาร์คโฟร์)
  Maleficent: Mistress of Evil
  มาเลฟิเซนต์: นางพญาปีศาจ
  • 14:00
  • 19:00
  จันทร์ - ศุกร์ 130 บาท / เสาร์ - อาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ 150 บาท